Ficha persoal

Apelidos e nome:  OLIVEIRA CLEMENTINA DE
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  PORTUGAL
Enderezo:  ambulante
Idade:  23
Estado Civil:  v
Profesión:  sirvienta
Historial de Reclusión:  Cárcel de Monforte
Primeira Data de Entrada:  07/08/1940
Última Data de Saída:  22/08/1940
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  arresto


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.