Ficha persoal

Apelidos e nome:  VALORIA GONZÁLEZ JOSÉ
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  MONDOÑEDO-LUGO
Enderezo:  MONDOÑEDO-LUGO
Idade:  60
Estado Civil:  c
Profesión:  mecánico
Historial de Reclusión:  Depósito de Mondoñedo-libertad-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  04/10/1937
Última Data de Saída:  26/01/1938
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  gubernativo


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.