Ficha persoal

Apelidos e nome:  VÁZQUEZ ÁLVAREZ OTILIA
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  CARBALLEDO-LUGO
Enderezo:  CARBALLEDO-LUGO
Idade:  18
Estado Civil:  s
Profesión:  sus labores
Historial de Reclusión:  Depósito de Chantada-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  22/08/1940
Última Data de Saída:  11/10/1940
Sorte Inmediata:  libertad


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.