Ficha persoal

Apelidos e nome:  TAMAREDO TRASHORRAS JESÚS
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  CASTROVERDE-LUGO
Enderezo:  CASTROVERDE-LUGO
Idade:  30
Estado Civil:  c
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  15/04/1937
Última Data de Saída:  26/06/1937
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  tenencia armas
Nº Causa Militar:  500-37
Resolución:  sobreseimiento provisional


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.