Ficha persoal

Apelidos e nome:  VALONGA PARDO MANUEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  CERVANTES-LUGO
Enderezo:  CERVANTES-LUGO
Idade:  32
Estado Civil:  c
Profesión:  alguacil
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  03/05/1937
Última Data de Saída:  05/06/1937
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  654-37
Resolución:  sobreseimiento provisional


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.