Ficha persoal

Apelidos e nome:  CAÍNZOS CIBREIRO GUILLERMO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  GUITIRIZ-LUGO
Enderezo:  GUITIRIZ-LUGO
Idade:  19
Estado Civil:  s
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  19/08/1936
Última Data de Saída:  22/10/1937
Sorte Inmediata:  libertad


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.