Ficha persoal

Apelidos e nome:  CALLEJA LANZA ANTONIO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  ASTURIAS
Enderezo:  ASTURIAS
Idade:  38
Estado Civil:  s
Profesión:  ferroviario
Historial de Reclusión:  Depósito de Ribadeo-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  06/03/1937
Última Data de Saída:  18/01/1940
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  rehén


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.