Ficha persoal

Apelidos e nome:  CABEZAS VARELA ATILANO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  A CORUÑA
Enderezo:  A CORUÑA
Idade:  19
Estado Civil:  s
Profesión:  jornalero
Historial de Reclusión:  Depósito de Ribadeo-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  16/05/1937
Última Data de Saída:  19/05/1937
Sorte Inmediata:  conducido Cárcel de Coruña


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.