Ficha persoal

Apelidos e nome:  CALLEJO HERNÁNDEZ SEBASTIÁN
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  MADRID
Enderezo:  MADRID
Idade:  36
Estado Civil:  c
Profesión:  albañil
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  16/11/1939
Última Data de Saída:  16/09/1942
Sorte Inmediata:  conducido Cárcel de Oviedo
Delito:  auxilio espías


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.