Ficha persoal

Apelidos e nome:  CABANAS CASTELL MANUEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  CASTELLÓN
Enderezo:  CASTELLÓN
Idade:  23
Estado Civil:  s
Profesión:  peón albañil
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  20/11/1939
Última Data de Saída:  08/09/1940
Sorte Inmediata:  prisión atenuada
Delito:  auxilio rebelión


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.