Ficha persoal

Apelidos e nome:  CABALLERO VALDÉS MANUEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  LEÓN
Enderezo:  LEÓN
Idade:  30
Estado Civil:  s
Profesión:  zapatero
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  11/08/1938
Última Data de Saída:  20/10/1938
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  570-38
Resolución:  libertad


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.