Ficha persoal

Apelidos e nome:  TABOADA HERMIDA JOSÉ
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  OURENSE
Enderezo:  OURENSE
Idade:  38
Estado Civil:  c
Profesión:  albañil
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  06/11/1939
Última Data de Saída:  17/08/1940
Sorte Inmediata:  prisión atenuada
Delito:  rebelión


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.