Ficha persoal

Apelidos e nome:  OGANDO GARCÍA JOSÉ Alias MORENO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  PONTEVEDRA
Enderezo:  A CORUÑA
Idade:  38
Estado Civil:  s
Profesión:  barbero
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo-Cárcel de Monforte
Primeira Data de Entrada:  01/12/1939
Última Data de Saída:  25/11/1940
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  arresto


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.