Ficha persoal

Apelidos e nome:  CALDERIÑA NACARINO MANUEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  BADAJOZ
Enderezo:  BADAJOZ
Idade:  44
Estado Civil:  c
Profesión:  jornalero
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  15/11/1939
Última Data de Saída:  25/05/1943
Sorte Inmediata:  prisión atenuada
Delito:  auxilio rebelión


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.