Ficha persoal

Apelidos e nome:  OCAMPO ANDIÓN LUIS
Documentación Base:  Expedientes Responsabilidades
Enderezo:  A PASTORIZA-LUGO
Profesión:  molinero
Sanción:  NO
Significación Política:  Simpatizante Frente Popular


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.