Ficha persoal

Apelidos e nome:  VEGA BARRERA RAFAEL DE
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  BURGOS
Enderezo:  LUGO
Idade:  47
Estado Civil:  c
Profesión:  médico
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  24/07/1936
Última Data de Saída:  21/10/1936
Sorte Inmediata:  ejecutado
Delito:  traición
Nº Causa Militar:  330-36
Resolución:  muerte
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  Si
Significación Política:  Presidente Organización Republicana Lucense-1930; Presidente Partido Republicano Radical-1931; Presidente Unión Republicana-1936; Compromisario para la elección del presidente de la República-1936; Masón
Causa Oficial da Morte:  nada consta-sin código
Data Morte / Inscrición:  21/10/1936
Municipio Inscrición:  LUGO
Lugar da Morte / Enderezo:  Lugo
Grao de Certeza:  Confirmado


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.