Ficha persoal

Apelidos e nome:  CALDAS GONZÁLEZ PEDRO JUAN
Documentación Base:  Expedientes Responsabilidades
Enderezo:  O INCIO-LUGO
Profesión:  funcionario municipal
Sanción:  SI
Causa Oficial da Morte:  desconocida
Data Morte / Inscrición:  10/10/1938
Municipio Inscrición:  O INCIO
Lugar da Morte / Enderezo:  O Incio
Grao de Certeza:  Confirmado
Observacións:  Declarado ausente cuando se sustanció su expediente. Los datos de su muerte figuran en http://vitimas.nomesevoces.net


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.