Ficha persoal

Apelidos e nome:  CAL VÁZQUEZ o DÍAZ ÁNGEL
Documentación Base:  Expedientes Responsabilidades
Enderezo:  OUROL-LUGO
Profesión:  desconocida
Sanción:  SI
Significación Política:  Vocal Agrupación Socialista Obrero-Campesina-1935
Observacións:  Estaba ausente cuando se sustanció su expediente


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.