Ficha persoal

Apelidos e nome:  CAL DÍAZ ÁNGEL Alias LONGO
Documentación Base:  Bibliográfica
Profesión:  labrador
Significación Política:  Requerido militarmente; Vocal Agrupación Socialista Obrero-Campesina de Ourol-1935
Causa Oficial da Morte:  desconocida
Municipio Inscrición:  OUROL?-LUGO
Grao de Certeza:  Elevado
Observacións:  Bibliografía: Nuevo Cal


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.