Ficha persoal

Apelidos e nome:  PÉREZ RIVEIRA LUCIANO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  O VICEDO-LUGO
Enderezo:  O VICEDO-LUGO
Idade:  41
Estado Civil:  c
Profesión:  empleado
Historial de Reclusión:  Depósito de Viveiro-Cárcel de Lugo-libertad-Depósito de Viveiro-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  01/04/1940
Última Data de Saída:  10/04/1941
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  rebelión, traición
Nº Causa Militar:  412-36, 1162-36
Resolución:  rebeldía, prisión temporal
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  No
Significación Política:  Contador Agrupación Socialista-1933, Alcalde elección popular-1933 y Frente Popular


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.