Ficha persoal

Apelidos e nome:  CADÓRNIGA BERAS JOSÉ
Documentación Base:  Expedientes Responsabilidades
Enderezo:  BÓVEDA-LUGO
Profesión:  propietario
Sanción:  NO
Significación Política:  Concejal elección popular-1933 y Frente Popular
Observacións:  Cuando se sustanció su expediente (1941) ya había fallecido


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.