Ficha persoal

Apelidos e nome:  CABADO CORREDOIRA AVELINO
Documentación Base:  Fichas Sanitarias
Idade:  28
Causa Oficial da Morte:  parálisis general
Código Sanitario:  81
Data Morte / Inscrición:  11/10/1937
Municipio Inscrición:  FRIOL-LUGO
Lugar da Morte / Enderezo:  Vieinte?
Grao de Certeza:  Muy Bajo


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.