Ficha persoal

Apelidos e nome:  OGAZA RAMALLAL JOSÉ
Documentación Base:  Expedientes Responsabilidades
Enderezo:  A PONTENOVA-LUGO
Profesión:  labrador
Sanción:  N/C


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.