Ficha persoal

Apelidos e nome:  VARELA VIÑAS JOSÉ
Documentación Base:  Expedientes Responsabilidades
Enderezo:  ANTAS DE ULLA-LUGO
Profesión:  labrador
Sanción:  N/C
Significación Política:  Concejal elección artículo 29-1931 y Frente Popular


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.