Ficha persoal

Apelidos e nome:  SOTO VALENZUELA VICTORIANO JAVIER
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  PONTEVEDRA
Enderezo:  VIVEIRO-LUGO
Idade:  42
Estado Civil:  c
Profesión:  empleado
Historial de Reclusión:  Depósito de Viveiro-Cárcel de Lugo-Depósito de Viveiro-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  27/07/1936
Última Data de Saída:  17/12/1936
Sorte Inmediata:  ejecutado
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  814-36
Resolución:  muerte
Significación Política:  Teniente-Alcalde elección gubernativa-Frente Popular-Izquierda Republicana
Causa Oficial da Morte:  nada consta
Código Sanitario:  85
Data Morte / Inscrición:  17/12/1936
Municipio Inscrición:  LUGO
Lugar da Morte / Enderezo:  Lugo
Grao de Certeza:  Confirmado


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.