Ficha persoal

Apelidos e nome:  CALVÍN PEÑA MANUEL
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  A PONTENOVA-LUGO
Enderezo:  A PONTENOVA-LUGO
Idade:  33
Estado Civil:  s
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  05/09/1939
Última Data de Saída:  11/01/1940
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  872-39
Resolución:  sobreseimiento provisional


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.