Ficha persoal

Apelidos e nome:  VÁZQUEZ MARTÍNEZ ANDRÉS
Documentación Base:  Expedientes Responsabilidades
Enderezo:  VILALBA-LUGO
Profesión:  propietario
Sanción:  SI
Significación Política:  Concejal elección popular-1931 y Teniente-Alcalde Frente Popular-Izquierda Republicana; Vocal Agrupación municipal Izquierda Republicana-1934
Observacións:  Emigró a Cuba en diciembre de 1936


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.