Ficha persoal

Apelidos e nome:  VARELA REGO MANUEL
Documentación Base:  Expedientes Responsabilidades
Enderezo:  LÁNCARA-LUGO
Profesión:  labrador
Sanción:  SI
Significación Política:  Vicepresidente Agrupación municipal Izquierda Republicana-1934, Presidente de Acción Republicana de Puebla de San Julián
Observacións:  Estaba ausente en Argentina cuando se sustanció su expediente


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.