Ficha persoal

Apelidos e nome:  RODRÍGUEZ NÚÑEZ MANUEL
Documentación Base:  Fichas Sanitarias
Idade:  48
Profesión:  comerciante
Causa Oficial da Morte:  traumatismo por disparo
Código Sanitario:  80
Data Morte / Inscrición:  11/01/1938
Municipio Inscrición:  MONDOÑEDO-LUGO
Lugar da Morte / Enderezo:  Mondoñedo
Grao de Certeza:  Muy Bajo


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.