Ficha persoal

Apelidos e nome:  TABOELLE MUÑIZ ANDRÉS
Documentación Base:  Justicia Militar
Enderezo:  desconocido
Profesión:  desconocida
Sumario:  350-40
Delito:  lesiones
Data da Resolución:  03/06/1940
Resolución:  sobreseimiento provisional


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.