Ficha persoal

Apelidos e nome:  CALO MENDAÑA FRANCISCO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  MONDOÑEDO-LUGO
Enderezo:  MONDOÑEDO-LUGO
Idade:  27
Estado Civil:  s
Profesión:  maestro
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  27/03/1940
Última Data de Saída:  02/04/1940
Sorte Inmediata:  conducido Cuartel


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.