Ficha persoal

Apelidos e nome:  CAL AGUIRRE JOSÉ
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  VIVEIRO-LUGO
Enderezo:  OUROL-LUGO
Idade:  20
Estado Civil:  s
Profesión:  herrero
Historial de Reclusión:  Depósito de Viveiro-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  04/12/1936
Última Data de Saída:  20/03/1937
Sorte Inmediata:  conducido Cárcel de Coruña
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  801-36
Resolución:  perpetua


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.