Ficha persoal

Apelidos e nome:  CAL AGUIRRE EUGENIO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  VIVEIRO-LUGO
Enderezo:  OUROL-LUGO
Idade:  33
Estado Civil:  c
Profesión:  herrero
Historial de Reclusión:  Depósito de Viveiro-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  19/05/1937
Última Data de Saída:  21/06/1941
Sorte Inmediata:  prisión atenuada
Delito:  rebelión
Nº Causa Militar:  354-37
Resolución:  prisión temporal
Expediente RC/RP:  Si
Sanción:  Si


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.