Ficha persoal

Apelidos e nome:  CADENAS MORADO AQUILINA
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  ASTURIAS
Enderezo:  NAVIA DE SUARNA-LUGO
Idade:  37
Estado Civil:  c
Profesión:  labradora
Historial de Reclusión:  Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  27/06/1940
Última Data de Saída:  01/07/1940
Sorte Inmediata:  conducida Campo de Concentración de Figueras
Delito:  auxilio huidos


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.