Ficha persoal

Apelidos e nome:  CAL CHAO PEDRO
Documentación Base:  Carcelaria
Natural de:  OUROL-LUGO
Enderezo:  OUROL-LUGO
Idade:  25
Estado Civil:  s
Profesión:  labrador
Historial de Reclusión:  Depósito de Viveiro-Cárcel de Lugo
Primeira Data de Entrada:  26/07/1940
Última Data de Saída:  21/09/1940
Sorte Inmediata:  libertad
Delito:  lesiones a falangista


Os contidos desta páxina son produto dos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais.

Quen utilice publicamente estes datos fica obrigado a citar a súa procedencia.