Listado por orde alfabética

· Resultados do listado por orde alfabética

Apelidos e nome Estado civil Profesión Idade
CAMPO ROCA HIGINIO s labrador 33
CAMPO RODRÍGUEZ JOSÉ -- desconocida --
CAMPOAMOR GARCÍA JOSÉ c carpintero 52
CAMPOAMOR GARCÍA MOZART -- desconocida --
CAMPOAMOR GARCÍA VIRIATO -- desconocida --
CAMPOAMOR LÓPEZ MANUEL c carpintero 27
CAMPOMAYOR TEIJEIRO JOSÉ -- labrador 75
CAMPOS BALSEIRO VÍCTOR -- desconocida --
CAMPOS BLANCO MARCELINO s peón 18
CAMPOS DÍAZ JESÚS -- desconocida --
CAMPOS FERNÁNDEZ DARÍO v labrador 66
CAMPOS FERNÁNDEZ JOSÉ c labrador 37
CAMPOS GARCÍA FRANCISCO c pintor 42
CAMPOS GARCÍA MARCELINO -- labrador --
CAMPOS JOSÉ Alias TOCO -- desconocida --
CAMPOS LÓPEZ HORTENSIO s labrador 24
CAMPOS RODRÍGUEZ JOSÉ s labrador 23
CAMPOS TEIJEIRO ESTRELLA c sus labores 30
CAMPOS TORRESANO LEOVIGILDO c sastre 29
CANABAL CACHAFEIRO ANTONIO -- labrador 52

    Letra C / Páxina 6 de 35