Listado por orde alfabética

· Resultados do listado por orde alfabética

Apelidos e nome Estado civil Profesión Idade
VARELA FERNÁNDEZ ANTONIO s labrador 20
VARELA FERNÁNDEZ JESÚS s labrador 43
VARELA FERNÁNDEZ JOSÉ c jornalero 38
VARELA FERNÁNDEZ MAURO -- abogado --
VARELA FREIJEIRO ÁNGEL c jornalero 35
VARELA GANDOY JOSÉ c chófer 26
VARELA GARCÍA ÁNGELA c labradora 46
VARELA GARCÍA EMILIO -- maestro --
VARELA GONZÁLEZ JESÚS s ferroviario 30
VARELA GUERRA LEOPOLDO c labrador 49
VARELA GUITIÁN ANTONIO c marinero 36
VARELA LÓPEZ FRANCISCO c jornalero 66
VARELA LÓPEZ JOSÉ -- -- 23
VARELA LÓPEZ JULIO c labrador 27
VARELA LÓPEZ RAMÓN s fogonero 29
VARELA LUACES DANIEL c labrador 55
VARELA PÉREZ BENIGNO c abogado 62
VARELA POYÁN JESÚS -- propietario --
VARELA PRADO JOSÉ s labrador --
VARELA PRIETO JOSÉ -- labrador 34

    Letra V / Páxina 5 de 23