PROXECTO URBAN ( Iniciativa Urbana )

BENEFICIARIOS DE AXUDAS

   

1. Publicación da lista de beneficiarios

O artigo 7 do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, establece que, co obxecto de imprimir maior transparencia ao uso dos fondos europeos, a Autoridade de Xestión debe publicar, electrónicamente ou por outros medios, a lista de beneficiarios, os nomes das operacións e a cantidade de fondos públicos asignados a cada operación.

A Autoridade de Xestión do Proxecto URBAN (Iniciativa URBANA) que está desenvolvendo o Concello de Lugo é a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Economía e Facenda que no cumprimento da normativa sinalada realiza tal difusión dispoñible no seguinte enlace www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Beneficiarios%20Fondos%20Feder%20y%20Fondos%20de%20Cohesin/GA0914.pdf

   

2. Publicidade das subvencións concedidas no marco do Proxecto URBAN (Iniciativa URBANA)

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 3º TRIMESTRE NATURAL DE 2009 A LOCAIS DE NEGOCIO DA ZONA URBAN ( publicadas no BOP de 03/10/09 )

  SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 4º TRIMESTRE NATURAL DE 2009 A LOCAIS DE NEGOCIO DA ZONA URBAN ( publicadas no BOP de 14/01/10 )

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 2º TRIMESTRE NATURAL DE 2010 A LOCAIS DE NEGOCIO DA ZONA URBAN ( publicadas no BOP de 9/07/10 )

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 3º TRIMESTRE NATURAL DE 2010 A LOCAIS DE NEGOCIO DA ZONA URBAN ( publicadas no BOP de 18/10/10 )

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 4º TRIMESTRE NATURAL DE 2010 ( publicadas no BOP de 21/01/11 )

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 2º TRIMESTRE NATURAL DE 2011 ( publicadas no BOP de 06/07/11 )

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 3º TRIMESTRE NATURAL DE 2011 ( publicadas no BOP de 07/11/11 )

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 4º TRIMESTRE NATURAL DE 2011 ( publicadas no BOP de 12/01/12 )

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 3º TRIMESTRE NATURAL DE 2012 ( publicadas no BOP de 16/10/12 )

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 4º TRIMESTRE NATURAL DE 2012 ( publicadas no BOP de 16/01/13 )

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 3º TRIMESTRE NATURAL DE 2013 (publicadas no BOP de 11/10/13)

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 4º TRIMESTRE NATURAL DE 2013 (publicadas no BOP de 13/01/14)

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 3º TRIMESTRE NATURAL DE 2014 (publicadas no BOP de 23/10/14)

  RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS NO 4º TRIMESTRE NATURAL DE 2014 (publicadas no BOP de 24/01/15)

Concello de Lugo - PROXECTO URBAN - Iniciativa Urbana