PROXECTO URBAN ( Iniciativa Urbana )

CURSO DE TECNICO EN TECNOLOXIAS WEB

Procedemento de solicitude (Arquivo PDF 60.0 KB)

Folla de solicitude (Arquivo PDF 67.0 KB)

Cuestionario de valoración do curso (Arquivo PDF 46.0 KB)

Programa do curso (Arquivo PDF 131.0 KB)

Imágenes "Formación en Técnico en Tecnoloxías web" de 100 horas de duración.

CURSO DE PAVIMENTADOR/A

Procedemento de solicitude (Arquivo PDF 60.0 KB)

Folla de solicitude (Arquivo PDF 67.0 KB)

Cuestionario de valoración do curso (Arquivo PDF 46.0 KB)

CURSO DE REFORMA DE INTERIORES

Procedemento de solicitude (Arquivo PDF 101.6 KB)

Folla de solicitude (Arquivo PDF 66.0 KB)

Cuestionario de valoración do curso (Arquivo PDF 37.5 KB)

CURSO DE FORMACIÓN EN CANTERÍA

Procedemento de solicitude (Arquivo PDF 50.8 KB)

Folla de solicitude (Arquivo PDF 66.5 KB)

Cuestionario de valoración do curso (Arquivo PDF 37.7 KB)

CURSO DE FORMACIÓN EN MADEIRA

Procedemento de solicitude (Arquivo PDF 48.1 KB)

Folla de solicitude (Arquivo PDF 65.9 KB)

Cuestionario de valoración (Arquivo PDF 37.5 KB)

Imágenes "Formación en madeira" de 540 horas de duración.

Concello de Lugo - PROXECTO URBAN - Iniciativa Urbana