PROXECTO URBAN ( Iniciativa Urbana )

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (Arquivo PDF 1.6 MB)

Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (Arquivo PDF 600 KB)

Ordenanza Municipal de Supresión de Barreiras Arquitectónicas do Concello de Lugo, publicada no BOP de 15 de xullo de 1997 e do 28 de decembro de 2004 (Arquivo PDF 147 KB)

▹ I Plan de Igualdade entre Homes e Mulleres do Concello de Lugo (2005-2007) (Este documento non está accesible desde aquí)

II Plan de Igualdade entre Homes e Mulleres do Concello de Lugo (2008-2011) (Arquivo PDF 1.8 MB)

▹ Norma UNE 170002:2009 de requisitos de accesibilidade para a rotulación (Este documento non está accesible desde aquí)

III Plan de Igualdade entre Homes e Mulleres do Concello de Lugo (Arquivo PDF 2.9 MB)

Concello de Lugo - PROXECTO URBAN - Iniciativa Urbana