PROXECTO URBAN ( Iniciativa Urbana )

ADECUACIN EXTERIOR, ECOESPAZO E OFICINA NA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DE LUGO

A actuacin acometida polo Concello na parte exterior da Praza de Abastos realizouse en colaboracin coa Xunta, que concedeu unha subvencin de 150.000 para sufragar parte destas obras, que tiveron un custe total de 276.319,11 e que abarcaron as seguintes intervencins, segundo se recolle no proxecto que redactou a empresa pblica MERCASA:

  • Rehabilitacin da cuberta, garantindo un bo estado de conservacin da totalidade do edificio as como importantes melloras na sa eficiencia enerxtica.
  • Rehabilitacin de fachada e aleiro, garantindo un bo estado de conservacin e mellorando a imaxe do equipamento.
  • Habilitacin de rampla no acceso da Praza Santo Domingo, eliminando barreiras arquitectnicas e mellorando as condicins de compra e capacidade comercial da planta semistano.
  • Creacin dunha zona destinada reciclaxe: Ecoespazo. Aproveitando o carcter social dos mercados e a sa importancia como un lugar de encontro, importante promover actividades como a reciclaxe de substancias que polo seu contido pode ser perigosos desbotalas nos colectores de lixo habitual (pilas, lmpadas, aceite de cociar, telfonos mbiles...) ou cunha gran compoente solidario (recollida de tapns ou de alimentos non perecedoiros para asociacins e bancos de alimentos). Conseguirase mellorar o labor social da praza cunha implicacin como axente dinamizador, favorecendo actitudes responsables no reciclado de substancias nocivas para o medio.
  • Novas zonas administrativas, coa nova situacin da oficina do mercado a unha zona con menor atractivo comercial, cedendo o espazo da sa situacin actual a un posto de mercado, as como a creacin dun espazo destinado a oficina da asociacin de comerciantes, co obxectivo de fomentar o asociacionismo entre os operadores. Con esta actuacin mellorase a actividade comercial, liberando a superficie da actual oficina do mercado cun grande atractivo comercial, e aproveitando un espazo menos notorio, eliminando as un posto sen actividade. Tamn se mellorara a sa capacidade xestora, cunha oficina para a asociacin de comerciantes facilitando novas iniciativas que melloren a dinamizacin do mercado.

As obras tiveron un prazo de execucin de dous meses e foron realizadas por Copcisa, SA.

Nunha segunda fase, que est previsto que se executar en 2015, realizaranse obras no interior do edificio destinadas a completar a mellora deste espazo, modernizando as zonas infrautilizadas e adaptndoa aos novos usos.

Estado da Praza antes da intervencin

Estado da Praza despois da intervencin

Concello de Lugo - PROXECTO URBAN - Iniciativa Urbana