O CEMITERIO MUNICIPAL DE SAN FROILÁN

Marco legal

Xestión municipal do Cemiterio.Marco regulador.

Regulamento Xeral dos servizos mortuorios do Concello de Lugo.

Ordenanza municipal reguladora das Taxas pola prestación de servizos no Cemiterio municipal.

Decreto 151/2014, do 20 de novembro, de sanidade mortuoria de Galicia

Real Decreto 2263/74, de 20 de julio, de Policía Sanitaria Mortuoria estatal.

Inicio - Onde está - Normativa legal - Galería de fotos - Contacto
A súa historia - Visita virtual - Actividades e eventos - Espazo reflexión
Privacidade de datos - Termos legais