Anterior Siguiente
Romeán
Conforme ao controvertido tombo a de Santiago, a peregrinación de Alfonso II – primeira das Xacobeas – cegaría a Compostela cara setembro do 829, fundando a rota primitiva de Oviedo a Santiago de galiza por Lugo, a través dos portos de la Espina e o acevo, itinerario histórico, curto e rectilineo, aberto con paso acelerado. Unha vía primigenia que presenta vestigios dos movementos peregrinatorios que emularon ao séquito real desde a etapa máis temperá e asentaron unha fonda tradición seguida por sucesivos monarcas asturianos como Ordoño I ou Alfonso III.

Corredoira do muiño (Romeán)
Casa Grnade de Romeán (escudo heráldico)
Romeán(Casa Grande)
Concello de Lugo