Anterior Siguiente
Bascuas
Consoante coa documentación que obra na catedral ovetense, o trasego de peregrinos polo camiño prmitivo medra tanto á ida como á volta a partir de mediados do século XI, con viaxeiros foráneos que reponden ao crecente pulo tomado polo culti ás reliquias de San Salvador, aproveitando o ambiente de apertura propiciado polo Reino Astuariano. De feiro, pódense establecer tresgrandes momentos de inflexión nas peregrinacións xacobeas procedentes da catedral ovetense polo camiño francés de Oviedo.

Peregrinos de volta (Bascuas)
Corredoira Vella (Bascuas)
Santa María de Bascuas (igrexa parroquial)
Concello de Lugo