Instalacións deportivas municipais

Piscina Municipal Cuberta de Frigsa
Horarios e Prezos
Cursos de natación de Frigsa
Piscina Municipal de As Pedreiras
Horarios e Prezos
Cursos de natación de Frigsa


  CONCELLO DE LUGO - Concellería de Deportes - Tel. 982 297 423 - Fax 982 297 424  
deportes@concellodelugo.org