1-Introducción antecedentes 6-Mantemento operatividade
2-Ámbito territorial caracterización 7-Anexos
Tomo II-Anexos
Tomo III-PAMs
Tomo IV-Catalogo Municipal de Medios e Recursos
3-Identificación análise riscos
4-Estructura operativa 8-Planos PDF (arquivo comprimido 168.5 MB )
5-Operatividade Portadas
O documento "Plan de Emerxencia Municipal de Lugo" foi homologado pola Xunta de Galicia no Comité Galego de Protección Civil, e posteriormente aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión do 23 de maio de 2007. A información contida neste Plan está dirixida os veciños de Lugo, para o seu coñecemento, información e difusión. Para calquera outro uso do mesmo compre ter a autorización expresa do Concello de Lugo titular de todolos dereitos relativos o traballo citado. Pregámoslles nos informen de calquer erro, observación ou suxerencia no Contacto (Servizo Protección Civil do Concello de Lugo) teléfono 982 29 72 85 e correo electrónico: enrique.f.fraga@gmail.com.