Autobuses urbáns Trenes Guía Buses 2008

Busque a súa parada - Buscador en liña

Para máis información chame ó

010

TARIFAS AUTOBUSES URBANOS
Billete ordinario 0,64 €
Bono ordinario 0,45 €
Bono xuvenil 0,31 €
Bono universitario 0,31
Bono pensionista-terceira idade 0,31 €
Bono desempregado 0,31
Bono discapacitado 0,31 €
Bono transbordo ordinario 0,19 €
Bono transbordo social 0,10 €


Autobuses urbáns Trenes